Velkommen til Hårslev Sogns Borgerforenings hjemmeside

Her kan du læse om de arrangementer, der afholdes i sognet og finde en samlet oversigt over foreninger.

Du kan leje flagallé og klikke dig til information om Lokalrådet.

Hvis du mangler information på siden, så kontakt webmasteren .

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling den 26. februar kl. 19.30 i Forsamlingshuset.

Dagsorden (ifgl. vedtægterne):

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand og kasserer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleanter
 9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer
 10. Eventuelt.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Borgerforeningens arrangementer i foråret 2019

Nu er forårets arrangementer blevet lagt fast, så sæt kryds i kalenderen disse datoer: 

 • Fællesspisning i Forsamlingshuset: 26. februar
 • Generalforsamling: 26. februar kl. 19.30
 • Fastelavnsfest: 3. marts kl. 14.30
 • Fællesspisning i Forsamlingshuset: 21. marts

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen bestyrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vil du være medlem?

Det koster 75 kr. pr. person pr. år  (børn under 18 år er gratis). Du bliver medlem ved at indbetale beløbet på giro +73 81120587 og kan derefter deltage i Borgerforeningens arrangementer til nedsat pris.

Vi glæder os til at se dig!

Posted in Uncategorized | Leave a comment