Velkommen til Hårslev Sogns Borgerforenings hjemmeside

Her kan du læse om de arrangementer, der afholdes i sognet og finde en samlet oversigt over foreninger.

Du kan leje flagallé og klikke dig til information om Lokalrådet.

Hvis du mangler information på siden, så kontakt webmasteren .

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Affaldsindsamling

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Påskefrokost 2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Indkaldelse til generalforsamling 18. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand og kasserer
  På valg er Leif Olsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Kristian Larsen og John Arnshof
 8. Valg af revisor og suppleanter
 9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer
 10. Eventuelt
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vil du være medlem?

Det koster 75 kr. pr. person pr. år  (børn under 18 år er gratis). Du bliver medlem ved at indbetale beløbet på giro +73 81120587 og kan derefter deltage i Borgerforeningens arrangementer til nedsat pris.

Vi glæder os til at se dig!

Posted in Uncategorized | Leave a comment