Velkommen til Hårslev Sogns Borgerforenings hjemmeside

Her kan du læse om de arrangementer, der afholdes i sognet og finde en samlet oversigt over foreninger.

Du kan leje flagallé og klikke dig til information om Lokalrådet.

Hvis du mangler information på siden, så kontakt webmasteren .

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fastelavnsfest

Fastelavnsfeste

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Indkaldelse til generalforsamling, 23. februar 2017 kl. 19

Generalforsamling – Hårslev Borgerforening – 23.2.2017 kl. 19 i Hårslev Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2.Valg af referent og stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af kasserer – ulige år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer.
10. Eventuelt.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vil du være medlem?

Det koster 75 kr. pr. person pr. år  (børn under 18 år er gratis). Du bliver medlem ved at indbetale beløbet på giro +73 81120587 og kan derefter deltage i Borgerforeningens arrangementer til nedsat pris.

Vi glæder os til at se dig!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar