Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling den 26. februar kl. 19.30 i Forsamlingshuset.

Dagsorden (ifgl. vedtægterne):

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand og kasserer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleanter
  9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer
  10. Eventuelt.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *