Invitation til Dialogmødet 15. maj, Vision 2021.

Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen

Dialogmøde og fællesspisning i Særslev Mejeri den 15. maj kl. 18.30 – 21. 

Kære beboer i Særslev, Hårslev, Ejlby og Melby sogne

Lokalrådene i Særslev og Hårslev, Nordfyns Landdistriktråd og Nordfyns Kommune inviterer til dialogmøde om bæredygtige lokalsamfund. 

Ved mødet får du mulighed for at få en direkte dialog med dine kommunalpolitikere om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at udnytte og forbedre eksisterende aktiviteter og skabe ny udvikling. 

Program:

 • 18.30 Spisning, velkomst og program for aftenen
 • 19.30 Film om lokale projekter på Nordfyn
 • 19.45 Drøftelse af status, muligheder og udfordringer ved bordene
 • 20.45 Næste skridt og tak for i aften

Vi klarer aftensmaden, opvasken og betalingen*, så tag familien med og få en hyggelig og inspirerende aften i mejeriet. 

Vi serverer også en kop kaffe og et stykke kage undervejs. 

Tilmelding:
Af hensyn til forplejningen, vil vi gerne vide hvor mange, der kommer. Tilmeld dig derfor senest den 3. maj hos John eller Henrik, se kontaktoplysninger nedenfor. Oplys venligst, hvor mange I kommer og hvor mange børn under 12 år, der kommer. 

Vi bestræber os på at slutte senest kl. 20.55 af hensyn til folk, der bruger teletaxa. 

Venlig hilsen

Lokalrådene i Særslev og Hårslev, Nordfyns Landdistriktsråd og Nordfyns Kommune. 

*drikkevarer ud over vand og kaffe/te betaler man selv. 

Vil du vide mere?

  • Nordfyns Kommune, landdistriktskoordinatoren: Tlf. 64 82 80 98
  • Nordfyns Landdistriktsråd, formanden: Tlf. 40 70 79 03
  • Henrik Madsen, Særslev Lokalråd
  • John Arnshof, Hårslev Lokalråd: Tlf. 24 98 20 30
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *