Indkaldelse til generalforsamling 18. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand og kasserer
  På valg er Leif Olsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Kristian Larsen og John Arnshof
 8. Valg af revisor og suppleanter
 9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer
 10. Eventuelt
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *