Borgermødet mandag den 05/09 2011

Kære forældre og andre med interesse for Hårslev Skole
Hermed kort resume fra Borgermødet mandag den 05/09 2011

Mandag den 5. september havde Skolebestyrelsen for Hårslev Skole indkaldt til borgermøde om skolelukninger. Der var ca. 150-175 bekymrede forældre og borgere tilstede. Medlem af Kommunalbestyrelsen Mogens Christensen præsenterede det foreliggende forslag, der lægger op til at lukke 8 skoler. Fra Skolebestyrelsen blev præsenteret, hvorledes vi ser på forslaget, og hvorfor vi mener, Hårslev Skole skal fortsætte i en styrket form med flere elever. Begge præsentationer er at finde her på hjemmesiden som bilag.

 

Debat og spørgsmål udtrykte klar afstand til det fremlagte forslag og helt generelt – det er for dyrt og slet ikke godt nok gennemarbejdet. Det er for dyrt fordi, man vil bygge, uden at vide om der er elever nok til de nye lokaler. Især fordi en massiv afgang ud af kommunen af elever vil fjerne grundlaget for skolevæsen i den vestlige del af kommunen.

Det er ikke gennemarbejdet, fordi man ikke har tænkt optimal opdeling af skoledistrikter ind i planerne, fordi man ikke har tænkt daginstitutioner og ikke har planer for klub/SFO på skolerne med.

Opgaven som forælder den kommende tid er at sørge for, at vores børn er helt trygge ved, at vi fortæller dem, at skolen fortsætter uændret.
Som voksne skal vi alle gøre det optimale for at styrke skolen i det videre arbejde med at påvirke den politiske proces.
Som politiker skal man søge løsninger, der er bredt funderet i hele Kommunalbestyrelsen og ikke bruge penge på nye bygninger, der kan spares ved at udnytte den eksisterende bygningsmasse optimalt.

Nyt vil vi løbende informere om her på hjemmesiden, og vi minder om, at der er Kommunal bestyrelsesmøde på torsdag med kun skolelukninger på dagsordenen – mød op.

Mvh
Lars Bjørnsbo
Formand for skolebestyrelsen på Hårslev Skole

 

Præsentationer fra Forlisgruppe

Præsentationer fra sk-bst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *