Generalforsamling 2012

WWW.HÅRSLEV.DK

Generalforsamling  i Hårslev Sogns Borgerforening

Mandag den 27. februar
2012

I Hårslev Hallen kl.
19.00

 

  1. Valg af dirigent – Lars Hansen, fra bestyrelsen
  2. Valg af referent – Pia Jensen, fra bestyrelsen
  3. Formandens beretning:

Obs! på at flagalle´en  fortsat kan bestilles ved Frede Hansen.

          Særlig tak til flere der har støttet op omkring borgerforeningens arrangementer.

Tak til Mette Lise og John  1. søndag advent i konfirmationsstuen med  Æbleskiver, saft og gløgg. Hvor juletræet også blev  tændt.

Tak til John Arnhoff og Anne Sass for at tage teten ifbm. den ugentlige forår, sommer og efterårstur.

Tak til Oluf Hovendah, Hårslev  for at sponsorer juletræ til Hårslev forsamlingshus´ juletræsfest

og Tak til Jytte Harboe Madsen, Harndrup for at sponsorer juletræ til kirkegårdspladsen.

Tak til ALLE der hjælper når arrangementer skal effektueres og

En stor TAK til ALLE medlemmerne i borgerforeningen der stadig støtter foreningen.


Vær opmærksom på de arrangementer der kommer i løbet af det næste år.

 4. Kasserens fremlæggelse af regnskab  –  til godkendelse

Regnskabet godkendes af forsamlingen

5. Fastsættelse af kontingent (nuværende kr. 75,00pr. person)

Kontingentet fastholdes til kr. 75,00

6. Valg af formand (på valg i lige år) – Leif Olsen

Leif Olsen blev genvalgt

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Kristian Larsen og Ivan Gitz

John Arnhoff stillede op til bestyrelsen – stemmetæller måtte  derfor iværksættes.

Valget blev derfor :
Kristian Larsen
John Arnshof

 

8. Valg af suppleanter

På valg er:  1.suppleant –  Ivan Gitz

2. suppleant – Pia Jensen

Supplenanterne valgtes

 9. Valg af revisor

På valg er: Hanne Jørgensen – Hanne Jørgensen genvælges

 10. Valg af revisor suppleant.

På valg er: Jørgen Nielsen – og han genvælges

 11. Behandling af indkomne forslag – der var ikke kommet forslag ind.

 12. Eventuelt.

 I fbm. junior hyggerum blev der foreslået,  at på borgerforeningsside lægges ind så
forældre eller andre kan give legetøj til målgruppen for de to juniorgrupper og
seniorgruppen.

Spil i alle genre er derfor megen velkommen!

 

 

Bestyrelsen for
Borgerforeningen i Hårslev!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *