Generalforsamling 2021

Så sker det, efter flere udsættelser, så er datoen nu fastlagt for generalforsamling i Hårslev Sogns Borgerforening / Lokalråd.

30/9-21 kl. 18.00-21.00 i Hårslev Forsamlingshus

Vi starter med fællesspisning og dernæst afholdes både generalforsamling i Borgerforening og Forsamlingshus på samme aften.

Dagsorden for Hårslev Sogns Borgerforening / Lokalråd, jf. vedtægterne

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af formand og kasserer. Formandsvalg i lige år. Kasserervalg ulige år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleanter.
  9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer.
  10. Eventuelt.
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.