Generalforsamling 2014

Generalforsamling – Hårslev Borgerforening – 27.2.2014 kl. 19 i Hårslev Hallen

Dagsorden i flg. vedtægterne:

1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Lars Hansen blev valgt som dirigent. John Arnshof blev valgt som referent

2. Formandens beretning.

Formanden gennemgik de aktiviteter som Hårslev Borgerforening har haft i det forgangne år.

Borgere kan leje en Flagallé i Hårslev og omegn. Udlejning håndteres af Frede Hansen.

Lars Hansen og Kenneth Nielsen arrangerede grillaften i Præstegårdsskoven i juli måned.

Ugentlige tirsdags cykelture køres fra Kirkepladsen fra begyndelsen af april til efterårsferien. Turplanlægger er Anne Sass og John Arnshof.

Film aften for voksne på Hårslev Skole, med efterfølgende debat, har kørt vinteren igennem. John Arnshof, Leif Olsen og Lars Hansen varetager det praktiske.

Frede Hansen driver 2 Madhold på Hårslev Skole.

Kenneth Nielsen og Kristian Larsen har arrangeret såvel vinsmagning som ølsmagning.

Juletræet blev tændt på Kirkepladsen den 1 søndag i Advent. Der blev serveret æbleskiver i Kon-firmandstuen. Pia Jensen, Leif Olsen og Mette Lise Bjerregård arrangerede.

Velbesøgt Juletræsfest blev holdt i forsamlingshuset den 3. søndag i advent, med forudgående guds-tjeneste i kirken. Frede Hansen var tovholder.

Hårslev Borgerforening havde en stand ved Byfesten. Anne Larsen havde sat standen op.

Nye tiltag/opgaver i 2013:

Hårslev Borgerforening deltog i Åben kommune/ Hårslev by-day. Hårslev Skole var centrum. Flere erhvervsdrivende åbnede dørene.

Nordfyns Kommune rettede henvendelse vedr. angående nedrivningsmodne huse. Foreningen gav relevante oplysninger

Foreningen forsøgte at genoprette busforbindelsen Bogense – Hårslev, desværre uden held. Sagen tages op igen overfor Nordfyns Kommune.

OK benzinkort, der inkluderer tilskud til lokale foreninger, har ikke været nogen succes, formentlig fordi det ikke været formidlet godt nok.

Foreningen har indkøbt telt til vores arrangementer.

Der har været gjort forsøg med at få fibernet til området, men tilslutningen har ikke været tilstrækkelig.

Hårslev By har flere Øjenbæ’er, der ikke ser så godt ud, herunder hjørnegrunden midt i byen med en støbt grund. Grunden planeres til foråret.

Foreningen modtog en opfordring fra Fyens Stiftstidende til at afholde et valgmøde ved Kommune-valget. Da valgmødet ikke inkluderede lokale kandidater, blev det ikke til noget.

Såfremt de foreslåede vedtægtsændringer vedtages ved denne generalforsamling optages Borger-foreningen i Landdistriktsrådet, hvor John Arnshof og en anden repræsentant for foreningslivet vil repræsentere Hårslev. Borgerforeningen har opnået godkendelse fra andre foreninger i området som Lokalråd for vores område.

Der er planlagt Fastelavnsfest, som vi har overtaget efter idrætsforeningerne, søndag 3 marts 2014.

Hjemmesiden wwws.Hårslev.dk har fået en ny webmaster, Lotte Bloch. Lotte vil opdatere vores hjemmeside bedre end hidtil. Vi arbejder stadig på, at man kan tilmelde sig et nyhedsbrev så borgerne ved hvornår, der er aktivitet. Vi vil også bruge facebook når vi har events.

Til slut tak til Mette Lise Bjerregård for muligheden for at bruge kirkebladet til at annoncere aktiviteter.

Tak til John Arnshof for at holde sammen på møderne og dagsordnerne under formandens fravær.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. “Jeg føler stadig at vi har fat i noget af det rigtige for lokalområdet. Vi er her hvis der skal kæmpes/ gøres opmærksom på noget. Selvfølgelig kunne op-bakningen være større til vores arrangementer, eller henvendelserne fra borgerne kunne være flere, men det kommer nok”.

Formandens beretning blev godkendt

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.

Regnskab blev fremlagt – underskud på ca. 2000,-

Regnskab blev godkendt efter justering.

4. Fastsættelse af kontingent.

Fortsat 75,- pr person Godkendt

5.Valg af formand og kasserer.

Leif Olsen blev valgt enstemmigt.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kristian Larsen genvalgt. John Arnshof genvalgt,

7. Valg af 2 suppleanter.

1. Suppleant Pia Jensen. 2. Suppleant Lotte Bloch.

8.Valg af revisor og suppleanter.

Birgitte Tanggård som Revisor. Jørgen Nielsen som suppleant

9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer.

Vedtægtsændring under § 2 i vedtægterne med tilføjelse: Foreningen fungerer som områdets lokalråd i Nordfyns Kommune med repræsentation i Nordfyns Landdistriktsråd.

Vedtaget

10. Eventuelt.

Forslag til aktiviteter: havevandring – virk.besøg – besøg på TV2. Fællesspisning evt. medbragt mad – Evt. spisning i telt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *