Generalforsamling 2017

 Generalforsamling i Hårslev Sogns Borgerforening, torsdag den 23. februar 2017

kl. 19.00 i Hårslev Hallen.

Referat

1.Valg af dirigent
Lars Hansen valgtes.

2.Valg af referent og stemmetællere.
John Arnshof valgtes til referent.

Rune Dalhøj og Lotte Bloch valgtes som stemmetællere.

3. Formandens beretning.
Foreningen går ind i sit 8. år, efter at foreningen blev vagt til live igen. Foreningen blev stillet i bero i 1993.

De fleste arrangementer kører rutinemæssigt. De faste arrangementer er, Fastelavnsfest, Madhold, Cykelture, Affaldsindsamling, Grillaften, Juletræstænding, Juletræsfest, Fællesspisning, Havevandring, Sodavandsdiscotek.

Foreningen udlejer flag til opsætning i Hårslev og Gamby. Via Hjemmeside og Facebookside holdes medlemmer og andre interesserede informeret.

Mulige 2017 tiltag nævntes kort, Bør navnet “Hårslev Sogns Borgerforening” ændres ?, Skiltning på Torvet i Hårslev. Forslag til nye arrangementer: Naturvandringer, “mad til dit barn”, Ølsmagning, Taskefremstilling, Velkomstfolder til tilflyttere. Shelter el. lign i Kirkeskoven.

Foreningen ønsker kontakt til en person, der har viden om søgning af midler.

Vi må se i øjnene at vi ikke får en bus fra Hårslev til Bogense, teletaxa er måden. Fibernetforbindelse kommer til dele af Hårslev sogn i 2018.

I 2016 er der etableret byporte. Der lød en opfordring til mindre bysamfund, om at henvende sig, såfremt man ønsker bidrag. Tak til Lotte Bloch for at håndtere hjemmesiden. Tak til Frede Hansen, for sin meget store indsats i lokalsamfundet. Tak til Mette Lise Bjerregård for lån af Konfirmandstuen ved juletræstænding. Tak til Lars Hansen for bestyrelsesarbejde i mange år.

Beretningen blev godkendt.

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
Det reviderede regnskab blev Godkendt.

Årets underskud udgjorde ca. 8000,- kr. Der er opsat flagholdere for ca. 7000,- kr. I 2017 vil der blive givet tilskud fra Menighedsrådet og klubberne på ca. 7000,- . Resultatet er at der foreningen har et lille underskud. Foreningen har ca. 100 medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent vedtoges uændret til kr. 75,-.

6. Valg af kasserer :
Kenneth Nielsen valgtes.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Frede Hansen, Anne Lassen, Suzanne Hansen blev valgt

8. Valg af 2 suppleanter.
Rune Dalhøj 1.suppl. og Lotte Bloch 2. suppl. blev valgt.

9. Valg af revisor.
Birgitte Tanggård blev genvalgt.

10. Valg af revisor suppleant.
Bent Jensen blev genvalgt.

11. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

12. Eventuelt.
Foreningen ønsker ikke at oplyse hvem der flages for.

John Arnshof -27022017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *