Kontakt Lokalrådet

Kontakt Lokalrådet i Hårslev via sekretæren i Hårslev Sogns Borgerforening John Arnshof på 24982030 eller lokalraadhaarslev@gmail.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *